Rototec Oy aina ajan tasalla

  • Single sign on toiminnanohjausjärjestelmään.
  • offline toiminnallisuus
  • Valokuvat kohteisiin
  • GPS ja Geo fence
  • Hybridi applikaatio
  • Sidewing mobiilialusta

Rototec Oy on Euroopan suurin geoenergian toimittaja. Rototecille kehitetty mobiilituoteperhe on saumattomasti integroitu toiminnanohjausjärjestelmään ja pitää niin työntekijät, johdon kuin asiakkaatkin aina ajantasalla projektin vaiheista.

Rototec Oy välittää välittää Sidewing mobiilialustan avulla huolto- ja porausraportteja sekä kohdetietoa. Maalampölaitteiden myyjät käyttävät omaa mobiilisovellustaan, jolla he näkevät reaaliaikaisen varaustiedon porauksista ja pystyvät sopimaan ja varaamaan paikanpäällä sopivan porausajan. Myyjien mobiilisovellus mahdollistaa myös kohdekuvien ottamisen puhelimella ja liittämisen kohdetietoon. Kentällä työskentelevät työntekijät saavat omat tulevatkohteet ja niiden yksityiskohtaiset tiedot suoraan omaan mobiilisovellukseen. GPS Navigoinnin pohjalta löydetään oikeaan kohteeseen ja saadaan tarkat ennakkotiedot kohteesta. Työntekijät tekevät porausraportit ja liittävät tarvittavat kohdekuvat puhelimella paikan päällä. Tämä tieto välittyy myyjille reaaliajassa samaan sidewing alustaan kytkettyyyn omaaan applikaation. Työnjohdolla on oma applikaationsa, jolla he pystyvät muodostamaan tilannekuvan kentältä ja ohjaamaan työtä.

Linkit

Lähetä