Normetin myyntiprosessi tehokkaammaksi

  • Selainkäyttöinen
  • Tuoterekisteri: hinnat, spesifikaatiot
  • Monivaiheinen myyntiprosessi
  • Informaatiokanavana myynnin ja tuotannon välillä
  • Ennustettavuuden parantaminen myynnin budjetoinnilla
  • Geneeriset ja graafiset raportit
  • Integroinnit ulkopuolisiin järjestelmiin

Padion CRM tehostaa Normetin myyntiprosessin hallintaa ja mahdollistaa myyntihenkilöstön ja tuotannon välisen kommunikaation, jolla parannetaan tuotetoimituksen sujuvuutta.

Normet tarjoaa ratkaisuja haastaviin asiakasprosesseihin maanalaisessa kaivos- ja tunnelitoiminnassa. Heillä on lähes 50 vuoden kokemus maanalaisten kaivosten ja tunneleiden rakentamiseen tarvittavien laitteiden kehittämisestä, tuotannosta ja myynnistä. Lisäksi Normetin tarjonta sisältää rakennuskemikaaleja, asiakasprosesseja tehostavia kokonaisratkaisuja sekä moninaisia palveluja laitteiden huoltoon ja käyttöön sekä maanalaisen rakentamisen prosesseihin laitteiden koko elinkaaren ajan.

Padion CRM tehostaa Normetin myyntiprosessin hallintaa ja mahdollistaa myyntihenkilöstön ja tuotannon välisen kommunikaation, jolla parannetaan tuotetoimituksen sujuvuutta. Tuoterekisteri laitespesifikaatioineen helpottaa myyntihenkilöstön työtä, mutta myös asiakaskohtaisten ratkaisujen läpivienti myyntiprosessissa on helppoa. Aina leadin luonnista PDF tarjouksen lähettämiseen ja kaupan päättämiseen.

Budjetointi ja forecasting työkalut helpottavat myynnin johtamisessa ja lisäävät tuloksen ennustettavuutta. Lisäksi erilaiset graafiset raportit näyttävät sen hetkisen tilanteen. Raportit siirretään Excel taulukoiden kautta erilliseen raportointijärjestelmään. Integraatio ERP järjestelmän kanssa on aktiivinen koko myyntiprosessin ajan.

Lähetä